تحقیقات بازار بوم

راهکارها

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. راهکارها
 • پروژه های انجام شده

 

 • بررسی رفتار مصرف کننده محصولات لبنی شرکت کاله

 

 • روش پژوهش: کمی
 • مکان پژوهش: تهران و 8 کلان شهر دیگر
 • جامعه آماری: همه افراد جامعه با سن 18 سال به بالا
 • نمونه آماری کمی : 1800 نفر سراسر ایران (تهران و8  کلان شهر)
 • روش نمونه گیری: تصادفی خوشه ای
 • روش گردآوری داده‌ها کمی: پرسشنامه
 • روش تحلیل داده‌ها: توصیفی

 

 • تحلیل رفتار مشتری برای گروه صنعتی کورش ( فامیلا و اویلا)
 • هدف: تحلیل رفتار مشتری
 • روش پژوهش: کمی – کیفی
 • مکان پژوهش: تهران و 11 کلان شهر دیگر
 • جامعه آماری: مصرف‌کنندگان انواع روغن‌ها با تمرکز بر روغن‌های خانوار/ مایع
 • نمونه آماری کمی : 2230 نفر سراسر ایران (تهران و 11 کلان شهر)
 • نمونه آماری کیفی : 50 نفر تهران
 • روش نمونه گیری: غیراحتمالی هدفمند تصادفی خوشه ای
 • روش گردآوری داده‌ها کمی: پرسشنامه،
 • روش گردآوری داده‌ها کیفی: گروپ دیسکاشن (Group Discussion)
 • روش تحلیل داده‌ها: توصیفی، آنالیز مضمون، تحلیل متقارن (Conjoint Analysis)

 

 • بررسی رفتار خرید مصرف کننده، اثر بخشی تبلیغات برای شرکت

مولفیکس

 • روش پژوهش: کمی – کیفی
 • مکان پژوهش: تهران و 9 شهر دیگر
 • جامعه آماری: مادران تازه زایمان کرده
 • نمونه آماری کمی : 45000 نفر سراسر ایران (تهران و9 شهر)
 • روش نمونه گیری: تصادفی
 • روش گردآوری داده‌ها : پرسشنامه
 • روش تحلیل داده‌ها: توصیفی

 

 

 • برند اسکن 360 (کلیه تحقیقات مربوط به برند شامل تصویر ذهنی، هویت برند، و……) برای شرکت طبیعت زنده (سینره)
 • روش پژوهش: کمی
 • مکان پژوهش: تهران و 12 شهر دیگر
 • جامعه آماری: همه افراد جامعه با سن 18 سال به بالا
 • نمونه آماری کمی : 21000 نفر سراسر ایران (تهران و12 شهر) طی 9 پروژه تحقیقاتی
 • روش نمونه گیری: تصادفی
 • روش گردآوری داده‌ها : پرسشنامه
 • روش تحلیل داده‌ها: توصیفی

 

 • بررسی رفتار مشتری برای آیسی مانکی
 • روش پژوهش: کمی
 • مکان پژوهش: تهران و 4 شهر دیگر
 • جامعه آماری: همه افراد جامعه بین سن 22 تا 40 سال
 • نمونه آماری کمی : 630 نفر (تهران و12 شهر)
 • روش نمونه گیری: تصادفی
 • روش گردآوری داده‌ها : پرسشنامه
 • روش تحلیل داده‌ها: توصیفی

 

 • ممیزی فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها برای شرکت ویتانا
 • روش پژوهش: کمی
 • مکان پژوهش: تهران
 • جامعه آماری: فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌های مناطق 22 گانه شهر تهران
 • نمونه آماری : 1003 فروشگاه در 22 منطقه
 • روش نمونه‌گیری: تصادفی
 • روش گردآوری داده‌ها : پرسشنامه
 • روش تحلیل داده‌ها: توصیفی
فهرست