تحقیقات بازار بوم

پکیج کارا (KARA)

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. پکیج کارا (KARA)

شعار پکیج

هدف اصلی این پکیج، ارزیابی و پیش بینی وضعیت فروش محصول شما و رقبا در بازار می باشد.

توضیحات کلی

یک پکیج تحقیقاتی جامع در حوزه بازاریابی که به صورت یکپارچه چهار بخش آمیخته بازاریابی (4P) را برای یک محصول مورد ارزیابی قرار داده که در نهایت به بهبود عملکرد فروش محصول شما در بازار کمک خواهد کرد.

موارد مورد بررسی

 • محصول: ویژگی‌ها، کیفیت ادراکی، بسته‌بندی، رضایت
 • مکان: حضور محصول، چیدمان و مرچندایزینگ، سطح حضور، سهم شلف
 • قیمت: قیمت‌ها، تخفیفات، پروموشن‌ها
 • تبلیغات: اثربخشی

گزارشات

 • شاخص خرید برند
 • فاکتورهای تأثیر مارکت و در نهایت ضریب تاثیر مارکت
 • فاکتورهای قصد خرید و در نهایت ضریب قصد خرید مشتری
 • فاکتورهای موثر درشلف و در نهایت ضریب تاثیر شلف
 • درصد و ضریب آگاهی، مصرف و رضایت از برند و ضریب وفاداری برند
 • فاکتورهای کیفیت ادراکی و بینش مشتری نسبت به محصول
 • پیام مقتضی برای مشتری

نتایج

 • اطلاعات مربوط به وضعیت فروش
 • شبیه سازی فروش محصول
 • کیفیت ادراکی و بینش مشتری
 • ساختار سلسله مراتبی تاثیر محصول در قصد خرید مشتری
فهرست